na vrh

Naručivanje i isporuka

Naručivanje

Kupac započinje kupovinu odabirom proizvoda, popunjavanjem i slanjem narudžbenice sa sajta.

Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.

Isporuka

Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe. Cene troškova isporuke se mogu promeniti u skladu sa poslovnom politikom kurirske službe i na to prodavac nema uticaja.

Plaćanje

Naručene proizvode kupac plaća radniku kurirske službe i to iznos naručenih proizvoda uvećan za troškove dostave, osim u slučaju da se radi o ukupnom iznosu ili određenom proizvodu koje prodavac oslobađa troškova isporuke.

Proizvodi za koje je isporuka besplatna označeni su tekstom BESPLATNA ISPORUKA, a isporučuju se bez PTT troškova samo ako nisu deo narudžbenice koja sadrži i proizvode za koje se isporuka plaća.